• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • VineSOS: SOS for endangered vine varieties

  Το έργο VineSOS ασχολείται με τα θέματα και τις προκλήσεις που αφορούν γενικότερα τη βιοποικιλότητα και πιο συγκεκριμένα, τις τοπικές ποικιλίες της αμπέλου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας, με ιδιαίτερο βάρος στις ποικιλίες που φύονται εντός των ορίων...

  BIOPROSPECT – «Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas»

  Σκοπός του έργου BIOPROSPECT είναι να διερευνήσει και να τεκμηριώσει την οικονομική αξία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών των δασικών περιοχών και τους τρόπους της βιώσιμης κεφαλαιοποίησης τους, ως μέσο για την αειφορική διαχείριση, ανάπτυξη και...
  AGRI-GENO-TRANS

  AGRI-GENO-TRANS

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013, το I.E.E. ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα: «AGRI-GENO-TRANS- Διάδοση της Τεχνικής Εξειδίκευσης στην Αγρο-Γενετική ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία»....
  BEC-TSB

  BEC-TSB

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΠΓΔΜ. 2007-2013, το I.E.E. ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα: «BEC-TSB- Συνεργασία για την Ίδρυση Κέντρου Επιχειρήσεων & Απασχόλησης, καθώς και μίας Εμπορικής Έκθεσης και ενός...
  LOFT

  LOFT

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013, το I.E.E. συμμετείχε ως εταίρος στο Πρόγραμμα: «LOFT – Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων και Τουριστικής Ανάπτυξης στη Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας». Σύντομη...
  e-F+TN

  e-F+TN

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαύρης Θάλασσας 2007-2013, το I.E.E. συμμετείχε ως εταίρος στο Πρόγραμμα: «e-F + ΤΝ- ηλεκτρονικές Εκθέσεων και Εμπορική Δικτύωση». Σύντομη Περιγραφή: Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των ενδο-περιφερειακών και ευρωπαϊκών εμπορικών /...