• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαύρης Θάλασσας 2007-2013, το I.E.E. συμμετείχε ως εταίρος στο Πρόγραμμα: «e-F + ΤΝ- ηλεκτρονικές Εκθέσεων και Εμπορική Δικτύωση».

  Σύντομη Περιγραφή:

  Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των ενδο-περιφερειακών και ευρωπαϊκών εμπορικών / επιχειρηματικών δεσμών των τοπικών επιχειρήσεων της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας και, συνεπώς, στη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης.

  Το πρόγραμμα βασίζει τις δραστηριότητές του στη χρήση των ICTs και ειδικότερα με τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας Εικονικής Εκθεσιακής πλατφόρμας (VF-Platform) και της σχετικής δικτυακής πύλης. Επιπλέον, ένα δίκτυο επιχειρηματικών φορέων και οργανώσεων υποστήριξης επιχειρήσεων καθιερώνεται με σκοπό να συντονίσει την πρωτοβουλία και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του μέσα από τη λειτουργία της Εικονικής Εκθεσιακής πλατφόρμας (VF) μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

  Εταίροι:

  • Ελληνικό-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΓΕΒΕΕ), Τμήμα Βορείου Ελλάδος, Ελλάδα (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Ινστιτούτο Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης (IEE), Ελλάδα (Εταίρος)
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ταργκόβιστε, Βουλγαρία (ΕΒΕ) (Εταίρος)
  • Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών Καυκάσου (ΙΟΚΕΚ), Γεωργία (Εταίρος)
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (ΕΒΕ), Δημοκρατία της Μολδαβίας (Εταίρος)
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σακάρια (Τουρκία) (Εταίρος

  Προϋπολογισμός:

  • Συνολικός Προϋπολογισμός:645.364 €

  Οι ειδικοί στόχοι είναι:

  • Η υποστήριξη και η ενίσχυση την πρόσβασης σε άλλες αγορές (από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ευρώπης / του κόσμου γενικά)
  • Η δημιουργία του e-F + TN και της πλατφόρμας Εικονικών Εκθέσεων για την προώθηση των επιχειρηματικών και εμπορικών δεσμών των τοπικών επιχειρήσεων
  • Η προώθηση της χρήσης των ICTs μέσα από την εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων στη χρήση των ICTs
  • Η σύνδεση της e-F + TN πλατφόρμας Εικονικών Εκθέσεων με καθιερωμένες (συμβατικές) εκθέσεις
  • Η επέκταση του δικτύου e-F + TN και η δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος για τη λειτουργία του κληροδοτήματος του προγράμματος

  Δράσεις:

  Δημιουργία των Υποδομών για τις Εικονικές Εκθέσεις

  • Ανάλυση αναγκών ανά χώρα
  • Προδιαγραφές της πλατφόρμας Εικονικών Εκθέσεων (VF)
  • Προμήθεια και παράδοση της πλατφόρμας VF

  Εθνικές και Ενδο-περιφερειακές Δραστηριότητες

  • Λειτουργία των εθνικών κόμβων της πλατφόρμας VF
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εκπαίδευση των εκπαιδευτών και εθνικά εργαστήρια εκπαίδευσης)
  • Οργάνωση των ενδοπεριφερειακών VFs
  • Παροχή υποστήριξης σε επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους σε VFs

  Ανάπτυξη Διεθνούς Εμπορίου & Επιχειρηματικών Συνδέσμων

  • Πρωτοβουλίες για εικονική παρουσία σε διεθνείς (συμβατικές) εκθέσεις
  • Διοργάνωση διεθνούς VF (1 διεθνή VF)
  • Παροχή υποστήριξης σε επιχειρήσεις ή/και σε ομάδες τους για συμμετοχή στη διεθνή VF(s)

  Βιωσιμότητα του δικτύου

  • Επιχειρησιακή υποστήριξη και βελτιώσεις στην πλατφόρμα VF
  • Επέκταση του δικτύου και δημιουργία αρχών και κανόνων λειτουργίας
  • Σχέδιο συνέχισης και την επιχειρησιακό χέδιο

  Προβολή της Δράσης

  • Σχέδιο προβολής και ευαισθητοποίησης
  • Πρόγραμμα πολύγλωσσου δικτυακού τόπου
  • Ενδο-περιφερειακές δραστηριότητες προβολής
  • Ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες προβολής

  Διαχείριση και συντονισμός της Δράσης

  • Συναντήσεις εταίρων
  • Αναφορές
  • Διαχείριση της ποιότητας και του συντονισμός