• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (I.E.E)

  Το ΙΕΕ παράλληλα με τις υπόλοιπες έρευνες και μελέτες που εκπονεί, επεκτείνει την δραστηριότητά του και σε τομείς που τοποθετούνται στην περιφέρεια της εκθεσιακής και συνεδριακής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα το ΙΕΕ αξιοποιώντας την εμπειρία του από τον χώρο των εκθέσεων και των συνεδρίων, εκπονεί ποικίλες μελέτες, όπως για παράδειγμα master plan για τοπικές γιορτές και φεστιβάλ, επιδράσεις εκδηλώσεων στην τοπική οικονομία κλπ.

  Ενδεικτικές Ολοκληρωμένες Μελέτες:

  • Έρευνα και συνεχής επικαιροποίηση των Συνεδρίων και Εκδηλώσεων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης
  • Μελέτη για την Πολιτιστική και Ιστορική Αξία των Τοπικών Προϊόντων
  • Χάρτογράφηση των Τοπικών Εκθέσεων / Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων
  • Κεντρικό Σχέδιο για τη Διασυνοριακή Συνεργασία & Ανάπτυξη
  • Μελέτη της Αναπτυξιακής Δυναμικής των Τοπικών Εκθέσεων