• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (I.E.E)

   

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης αποτελείται από:

  Πρόεδρος:

  1.Τζήκας Αναστάσιος

  Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής

  Εκπρόσωπος της ΔΕΘ-HELEXPO

  Μέλη:

  2.Ποζρικίδης Κυριάκος

  Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO

  Εκπρόσωπος της ΔΕΘ-HELEXPO

  3.Ταμπάκης Δημήτριος

  Εκπρόσωπος της ΔΕΘ-HELEXPO

  4.Ταμπακούδης Ιωάννης

  Εκπρόσωπος του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

  5.Μιχαλόπουλος Γεώργιος

  Εκπρόσωπος του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

  6.Μωραϊτίδης Κωνσταντίνος

  Εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

  7.Κουφίδης Ιωάννης

  Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

  8.Παπαμαυρουδής Δημήτριος

  Εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

  Διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης:

  Βίκυ Δαλκράνη

  ΔΕΘ-HELEXPO