• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΠΓΔΜ. 2007-2013, το I.E.E. ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα: «BEC-TSB- Συνεργασία για την Ίδρυση Κέντρου Επιχειρήσεων & Απασχόλησης, καθώς και μίας Εμπορικής Έκθεσης και ενός Παζαριού στη διασυνοριακή περιοχή».

  Σύντομη Περιγραφή:

  Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος ήταν να αντιμετωπίσει την απομόνωση μεταξύ των δύο πλευρών, να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς και να διευκολύνει την απρόσκοπτη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών.

  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έλαβαν χώρα δραστηριότητες όπως υλοποίηση Μελετών, δημοσιεύσεις Οδηγών Επιχειρηματικότητας, δημιουργία διαφημιστικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες), δημιουργία ιστοσελίδων, συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Σεμινάρια, Εργαστήρια και Συναντήσεις Πολιτών.

  Επιπλέον, ιδρύθηκαν δύο Κέντρα Επιχειρήσεων και Απασχόλησης στη Γευγελή και το Πολύκαστρο που είχαν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματική ενίσχυση της περιοχής.

  Τέλος, έγινε αναβίωση των Εμπορικών εκθέσεων και Παζαριών (TSBs) στη Γευγελή – περιοχή της Δοϊράνης, που ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ παράλληλα αναβαθμίστηκε η υφιστάμενη παραδοσιακή έκθεση της Σκοτούσσας.

  Εταίροι:

  • Δήμος Γευγελής, Γευγελή, ΠΓΔΜ (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Δήμος Πολυκάστρου, Παιονία, Ελλάδα (Εταίρος)
  • Δήμος Ηράκλειας, Ηράκλεια, Ελλάδα (Εταίρος)
  • Δήμος Δοϊράνης, Δοϊράνη, ΠΓΔΜ (Εταίρος)
  • Ινστιτούτο Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης (ΙΕΕ), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (Εταίρος)

  Προϋπολογισμός:

  • Συνολικός Προϋπολογισμός: 228.004,71

  Οι ειδικοί στόχοι ήταν:

  • Η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη διασυνοριακή περιοχή.
  • Η βελτίωση των δεξιοτήτων και της επιχειρηματικής ικανότητας των τοπικών παραγωγών, των μεταποιητών και των εμπόρων (αγροτών, βιοτεχνών, εμπόρων κλπ).
  • Ίδρυση νέας εμπορικής έκθεσης στη Γευγελή.
  • Η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών, των αγροτών, καθώς και των θεσμικών οργάνων και των αρχών που σχετίζονται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στις δύο πλευρές των συνόρων.
  • Η δημιουργία διασυνοριακών καινοτόμων οργανισμών οι οποίοι θα στηρίξουν και θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη συνολική οικονομική ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή.

  Οι ομάδες-στόχοι του προγράμματος ήταν:

  • Τοπικοί παραγωγοί, μεταποιητές, έμποροι, άλλοι επιχειρηματίες
  • Βιοτεχνία και Βιομηχανία
  • Υποψήφιοι επιχειρηματίες και επενδυτές
  • Τοπικές αρχές και άλλοι σχετικοί οργανισμοί και Φορείς (Επιμελητήρια, Γραφεία Ανάπτυξης κλπ)