• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • AGRI-GENO-TRANS

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013, το I.E.E. ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα: «AGRI-GENO-TRANS- Διάδοση της Τεχνικής Εξειδίκευσης στην Αγρο-Γενετική ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία». Σύντομη Περιγραφή: Στόχος του έργου ήταν η διάδοση της γνώσης που παράγεται από το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της διασυνοριακής συνεργασίας […]

  Διαβάστε Περισσότερα

  BEC-TSB

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΠΓΔΜ. 2007-2013, το I.E.E. ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα: «BEC-TSB- Συνεργασία για την Ίδρυση Κέντρου Επιχειρήσεων & Απασχόλησης, καθώς και μίας Εμπορικής Έκθεσης και ενός Παζαριού στη διασυνοριακή περιοχή». Σύντομη Περιγραφή: Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος ήταν να αντιμετωπίσει την απομόνωση μεταξύ των δύο πλευρών, […]

  Διαβάστε Περισσότερα

  LOFT

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013, το I.E.E. συμμετείχε ως εταίρος στο Πρόγραμμα: «LOFT – Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων και Τουριστικής Ανάπτυξης στη Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας». Σύντομη Περιγραφή: Οι τοπικές εμπορικές εκθέσεις/εμποροπανηγύρεις που σχετίζονται με τοπικά προϊόντα αποτελούν σημαντικά πολιτιστικά «κεφάλαια» της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας. Μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση και προώθηση […]

  Διαβάστε Περισσότερα

  e-F+TN

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαύρης Θάλασσας 2007-2013, το I.E.E. συμμετείχε ως εταίρος στο Πρόγραμμα: «e-F + ΤΝ- ηλεκτρονικές Εκθέσεων και Εμπορική Δικτύωση». Σύντομη Περιγραφή: Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των ενδο-περιφερειακών και ευρωπαϊκών εμπορικών / επιχειρηματικών δεσμών των τοπικών επιχειρήσεων της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας και, συνεπώς, στη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα βασίζει […]

  Διαβάστε Περισσότερα