• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
    & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
    & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • Έρευνα και καταγραφή στοχευμένων εμπορικών επισκεπτών από το εξωτερικό (πιθανοί αγοραστές για εκθέσεις B2B): μέσα ενδελεχή έρευνα και με τη συνδρομή τόσο του διαδικτύου, όσο και των διπλωματικών/εμπορικών Αρχών στο εξωτερικών αλλά και άλλων καναλιών, επιλεγμένα στελέχη επιχειρήσεων εντοπίζονται και προτείνονται ως πιθανοί αγοραστές από χώρες-στόχους, για συγκεκριμένες κλαδικές εκθέσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις των διοργανωτών των εκθέσεων. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το προφίλ της εκάστοτε Εταιρείας, όπως το εισόδημα, οι δυνατότητες αγορών, οι υφιστάμενες εισαγωγές και τα στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω δυνητικών αγοραστών παραδίδονται στους διοργανωτές της έκθεσης. Το IΕΕ αναλαμβάνει την πλήρη εξυπηρέτηση αυτών των εμπορικών επισκεπτών, προσφέροντάς τους βοήθεια σε σχέση με τις ανάγκες μετακίνησης και διαμονής τους, σε θέματα VISA, σε ό,τι αφορά πληροφορίες για τους εκθέτες ανά τομέα, ενώ συγχρόνως φροντίζει για τον καθορισμό των προκαθορισμένων συναντήσεων Β2Β μεταξύ εκθετών και επισκεπτών, μέσω ενός υπερσύγχρονου λογισμικού προγράμματος. Τέλος, τα στελέχη το ΙΕΕ βρίσκονται στον Εκθεσιακό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εκάστοτε κλαδικής έκθεσης, προκειμένου να προσφέρουν κάθε είδους βοήθεια στους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην έκθεση, ενώ δεν παραλείπουν να πραγματοποιούν ένα σύντομο follow-up μετά το πέρας της έκθεσης.