• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (I.E.E)

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  To IEE εκπονεί έρευνες και μελέτες που αφορούν τον τουριστικό κλάδο και τις επιδράσεις του στην οικονομία. Ειδικότερα η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που διαθέτει το ΙΕΕ από τον χώρο των εκθέσεων και των events γενικότερα το καθιστά expert πάνω σε θέματα M.I.C.E. τουρισμού και επιχειρηματικότητας.

  Ενδεικτικές Ολοκληρωμένες Μελέτες:

  • Έρευνα-Μελέτη για τις δυνατότητες ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης και καθιέρωσής της ως κέντρο διασυνοριακού εκθεσιακού τουρισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Busitour: Προώθηση της Επιχειρηματικότητας & του Συνεδριακού Τουρισμού και Διασυνοριακή Συνεργασία» (INTERREG III Ελλάδα – ΠΓΔΜ)
  • «Καταγραφή των υφιστάμενων συνθηκών στον τομέα των Εκθέσεων και του Συνεδριακού Τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Έργου: «Busitour: Προώθηση των Επιχειρήσεων & του Συνεδριακού Τουρισμού και Διασυνοριακή Συνεργασία» (INTERREG III Ελλάδα – ΠΓΔΜ)
  • Έρευνα-Μελέτη για τους ανταγωνιστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, 2009
  • Έρευνα / Μελέτη για τις επιδράσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) στην οικονομία της πόλης