• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
    & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
    & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (IEE)

    Κατάρτιση Στελεχών Επιχειρήσεων και εργαζομένων με θέμα: «Ο Σχεδιασμός, η Οργάνωση και  η αποτελεσματική Συμμετοχή σε Έκθεση»: Ένα πολύ σημαντικό κενό της αγοράς εκθέσεων στις μέρες μας είναι η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα εκθεσιακής δραστηριότητας σε κανένα επίπεδο της εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και άλλα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, το IEE οργανώνει προγράμματα κατάρτισης για τα στελέχη και τους εργαζόμενους στον κλάδο των εκθέσεων. Ειδικότερα, πραγματοποιούμε σεμινάρια με θέμα: «Ο Σχεδιασμός, η Οργάνωση και  η αποτελεσματική Συμμετοχή σε Έκθεση». Ο βασικός στόχος αυτών των σεμιναρίων είναι η κατάλληλη εκπαίδευση όλων των συμμετεχόντων προκειμένου να προετοιμαστούν σωστά για την αποτελεσματική συμμετοχή τους σε εκθέσεις. Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση απλών μέσων της σύγχρονης μεθοδολογίας που μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια σε μια επιχείρηση στη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσής της, μετά από τη συμμετοχή της σε μια έκθεση.