• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (I.E.E)

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ / ΠΡΟΦΙΛ

  Το Ινστιτούτο Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός βασικός στόχος του οποίου είναι η επιστημονική ανάλυση της αγοράς, με εξειδίκευση στην αγορά εκθέσεων και συνεδρίων και σε παρόμοιες δραστηριότητες, όπως επίσης και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων προς όφελος του κράτους, του ιδιωτικού τομέα και της οικονομίας.
  Το Ινστιτούτο αξιολογεί τις οικονομικές επιδράσεις των εκθεσιακών εκδηλώσεων στην τοπική και περιφερειακή οικονομία, υπολογίζοντας τον πολλαπλασιαστή της έκθεσης οικονομετρικά, μαζί με τις επιδράσεις των εκθέσεων σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη όπως είναι η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, και η αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας.
  Το Ινστιτούτο διατηρεί και εκσυγχρονίζει μια πλούσια βάση δεδομένων με τα Εκθεσιακά Κέντρα και τις εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα. Συλλέγει δεδομένα από όλες τις εμπορικές εκθέσεις και διεξάγει δειγματικά έρευνες σε αντιπροσωπευτικές εκθέσεις (πιστοποίηση εκθέσεων), σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Εκθεσιακού Οργανισμού UFI, με σκοπό να προσδιορίσει την επιτυχία τους και τη δυναμική του κλάδου που εκπροσωπούν.
  Το Ινστιτούτο Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης διεξάγει μελέτες για το Κράτος και άλλους Ενδιαφερόμενους, σε σχέση με τους ανταγωνιστικούς κλάδους της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με την ανάγκη για υποστήριξη διάφορων επαγγελματικών τομέων (που αντιπροσωπεύονται σε κλαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό) που μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικοί στα πλαίσια ενός διεθνούς περιβάλλοντος. Διοργανώνει σεμινάρια και συνέδρια γύρω από εκθεσιακά θέματα, αλλά και θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.