• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (IEE)

  • Μελέτη και Καταγραφή της Εκθεσιακής Δραστηριότητας: η μελέτη και η καταγραφή της εκθεσιακής δραστηριότητας που πραγματοποιείται από το IEE μπορεί να αφορά είτε μια γεωγραφική περιοχή είτε έναν τομέα της οικονομίας (π.χ. εκθέσεις της βιομηχανίας τροφίμων). Οι δυνητικοί πελάτες της υπηρεσίας αυτής είναι κρατικοί φορείς όπως Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομοί κλπ. που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της εκθεσιακής δραστηριότητας. Συγχρόνως, οι μελέτες αυτές προσελκύουν το ενδιαφέρον των ιδιωτών – Διοργανωτών Εκθέσεων, που εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις μελέτες για να ερμηνεύσουν το εξωτερικό περιβάλλον των διαφόρων τομέων της εκάστοτε κλαδικής έκθεσης και να επιβεβαιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο βασικός στόχος αυτών των μελετών είναι η διαμόρφωση μιας σαφούς εικόνας της εκθεσιακής δραστηριότητας σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή τομέα.

   

  • Μελέτη και Καταγραφή της Συνεδριακής δραστηριότητας και των συναφών Εκδηλώσεων στην Ελλάδα ή σε επιλεγμένες περιοχές της: πρόκειται μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν τις Συνεδριακές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες μιας συγκεκριμένης περιοχής. Η μελέτη μπορεί να περιλαμβάνει περαιτέρω πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, όπως εργαστήρια, φεστιβάλ κ.λπ