• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών στα πλαίσια του Έργου VineSOS: SOS for endangered vine varieties

  Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019 Η εταιρία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΕΕ» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών α)...

  Διαβάστε Περισσότερα

  Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου BIOPROSPECT: Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas»

  17 Μαΐου 2019 Η εταιρία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΕΕ» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών α) Υποστήριξης στην...

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Το Ινστιτούτο Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης με διακριτικό τίτλο «ΙΕΕ» στο πλαίσιο του έργου VineSOS: SOS for...

  Διαβάστε Περισσότερα