• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για απευθείας ανάθεση έργου Παροχής Υπηρεσιών και υλοποίηση επιλεγμένης Πιλοτικής Εφαρμογής στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας»

    Προς 1.     Ελληνική Συμβουλευτική ΜΕΠΕ Τσιμισκή 87, 54622 Θεσσαλονίκη info@helleniconsulting.gr 2.     Βασιλική Μάσεν Σταματέλου 11, 54352, Θεσσαλονίκη vasilikimasen@gmail.com 3.     Γεράσιμος Σπανός Αριστοτέλους 26, 54631 Θεσσαλονίκη info@touch.edu.gr        ...

  Διαβάστε Περισσότερα

  Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών μελετών και σύνταξης εκθέσεων στα πλαίσια του έργου «ALTER TRIP: Alternative Touristic Experience»

        Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 Η εταιρία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΕΕ» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για...

  Διαβάστε Περισσότερα

  Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου «ALTER TRIP: Alternative Touristic Experience»

        Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 Η εταιρία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΕΕ» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για...

  Διαβάστε Περισσότερα