• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (IEE)

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

  Έρευνα για νέα εκθεσιακά προϊόντα ή πεδία ενδιαφέροντος: νέα εκθεσιακά αντικείμενα  ή νέες θεματικές ενότητες κλαδικών εκθέσεων προτείνονται στους διοργανωτές μετά από εις βάθος ανάλυση της διεθνούς – κυρίως ευρωπαϊκής – εκθεσιακής αγοράς, που θα οδηγήσει στην αύξηση της συμμετοχής τόσο των εκθετών όσο και των επισκεπτών.

  Ενδεικτικές Ολοκληρωμένες Μελέτες:

  • Καταγραφή της εκθεσιακής δραστηριότητας στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης
  • Έρευνα για την ανάπτυξη της εκθεσιακής δραστηριότητας στην Ελλάδα σε ανταγωνιστικούς κλάδους της εθνικής οικονομίας
  • Έρευνα-μελέτη της Εκθεσιακής Δραστηριότητας σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές πόλεις