• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

  Το ΙΕΕ συμμετέχει ως εταίρος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου εκδηλώσεων, που θα συμβάλλει στη διάχυση προς την κοινωνία των αποτελεσμάτων διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων και διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

   

  Διαβάστε Περισσότερα

  Μελέτες & Έρευνες

  Το Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών πραγματοποιεί έρευνες και μελέτες το αντικείμενο των οποίων συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον εκθεσιακό κλάδο (πχ τουρισμός, επιχειρηματικότητα κλπ).

   

  Διαβάστε Περισσότερα

  Υπηρεσίες για την Εκθεσιακή Βιομηχανία

  Το ΙΕΕ παρέχει σειρά υπηρεσιών που συνδέονται με την Εκθεσιακή βιομηχανία, όπως είναι η πιστοποίηση εκθεσιακών γεγονότων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας εμπορικών επισκεπτών κ.ά.

   

  Διαβάστε Περισσότερα