• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (I.E.E)

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ / ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  Τα Ιδρυτικά μέλη του Ινστιτούτου Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης είναι:

  1. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) – HELEXPO
  2. Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  3. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
  4. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)
  5. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)

  Ο λόγος για τη συμμετοχή των παραπάνω ιδρυμάτων στη μετοχική σύνθεση του Ινστιτούτου είναι ότι όλα εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την εκθεσιακή αγορά μέσω των μελών τους που αντιπροσωπεύουν τους περισσότερους από τους γνωστούς επαγγελματικούς κλάδους, αλλά και μέσω των επαφών και σχέσεών τους με παρόμοια ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα και διεθνώς.