• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (IEE)

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ / ΣΤΟΧΟΙ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  Οι Στόχοι του Ινστιτούτου Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης που εμπεριέχουν το όραμά του είναι οι εξής:

  • Να διεξάγει μελέτες για το Κράτος και τον Ιδιωτικό Τομέα που αφορούν τους ανταγωνιστικούς κλάδους της οικονομίας.
  • Η αξιολόγηση του οικονομικού αντίκτυπου των εκθέσεων στην τοπική και περιφερειακή οικονομία, μέσω του οικονομετρικού υπολογισμού του πολλαπλασιαστή της έκθεσης και του υπολογισμού των επιδράσεων από την εκθεσιακή δραστηριότητα, έναντι βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, όπως είναι η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, η αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας κλπ.
  • Να πραγματοποιήσει μελέτες που αφορούν την εκθεσιακή βιομηχανία.
  • Η δημιουργία ενός δικτύου που θα περιλαμβάνει παρόμοιους διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα, για την αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
  • Η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα εκθεσιακού μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, για τους εργαζομένους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  • Να διεξάγει πιστοποιήσεις εκθεσιακών εκδηλώσεων.
  • Να αναπτύξει και να εκσυγχρονίσει τις προδιαγραφές λειτουργίας των εκθεσιακών κέντρων και εκδηλώσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα παραπάνω θέματα, προς κάθε ενδιαφερόμενο.