• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
    & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
    & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • Το Ινστιτούτο Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης είναι μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Διεθνών Εκθέσεων (UFI) και από το 2009 έχει πιστοποιηθεί επίσημα ως “Πιστοποιητής UFI”.

    Η UFI είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1925. Τα μέλη της είναι διοργανωτές εμπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά και συνεδριακά κέντρα, ενώσεις εκθέσεων και επαγγελματικοί φορείς που εμπλέκονται γενικότερα στη βιομηχανία των εκθέσεων. Η αναγνώριση του ΙΕΕ ως μέλος της UFI και ως επίσημος Πιστοποιητής της UFI, αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το Ινστιτούτο, οι οποίες μάλιστα συνάδουν με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την ίδια την UFI.