• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 •  

  Προς

  1.     Ελληνική Συμβουλευτική ΜΕΠΕ

  Τσιμισκή 87, 54622 Θεσσαλονίκη

  info@helleniconsulting.gr

  2.     Βασιλική Μάσεν

  Σταματέλου 11, 54352, Θεσσαλονίκη

  vasilikimasen@gmail.com

  3.     Γεράσιμος Σπανός

  Αριστοτέλους 26, 54631 Θεσσαλονίκη

  info@touch.edu.gr

                                 Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2023

                                                     Αριθμός Πρωτοκόλλου: 149

  Πληροφορίες:

  Α. Σαλεπάκη

  Τηλ. 2310291550

  e-mail: salepaki@iee.org.gr

  ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για απευθείας ανάθεση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής βέλτιστων πρακτικών και υλοποίηση επιλεγμένης Πιλοτικής Εφαρμογής στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας»

  Σας προσκαλούμε για την υποβολή πρότασης – προσφοράς για την ανάθεση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής βέλτιστων πρακτικών και υλοποίηση επιλεγμένης Πιλοτικής Εφαρμογής στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» στα πλαίσια του έργου «ALTER TRIP: Alternative Touristic Experience» το οποίο υλοποιείται υπό το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020.

  Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου τεύχους πρόσκλησης, με ισχύ τριών (3) μηνών, προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

  Με εκτίμηση,

  Δρ. Δημήτριος Ταμπάκης

  Διαχειριστής Ι.Ε.Ε.

  ALTERTRIP Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για απευθείας ανάθεση Α.Π.149