• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • To IEE εκπονεί έρευνες και μελέτες που αφορούν τον τουριστικό κλάδο και τις επιδράσεις του στην οικονομία. Ειδικότερα η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που διαθέτει το ΙΕΕ από τον χώρο των εκθέσεων και των events γενικότερα το καθιστά expert πάνω σε θέματα M.I.C.E. τουρισμού και επιχειρηματικότητας.

  Ενδεικτικές Ολοκληρωμένες Μελέτες:

  • Research-Study into the possibilities of the development and establishment of Thessaloniki as a centre of cross-border exhibition tourism in the context of the Project: “Busitour: Promotion of Business and Conference Tourism and Cross-Border Collaboration” (Interreg III Greece – FYROM)
  • ‘Registration of the existing conditions in the field of Exhibitions and Conference Tourism in the Central Macedonian Region’ in the context of the Project: “Busitour: Promotion of Business and Conference Tourism and Cross-Border Collaboration” (Interreg III Greece – FYROM)
  • Research-Study on the competitive sectors of the Greek Economy, 2009
  • Research/Study on the effects of the International Fair of Thessaloniki (TIF) on the economy of the city